Praxe

  • Promoce na 3. LF UK
  • 1. Interní klinika FN na Bulovce
  • 1. Atestace z Vnitřního lékařství
  • 1. Interní klinika FN Královské Vinohrady
  • Železniční poliklinika Italská 2
  • Atestace z Všeobecného praktického lékařství
  • Soukromá ordinace Chlumova 21
  • Institut postgraduálního vzdělávání zdravotníků /IPVZ/ Akupunktura
  • Další vzdělávání zaměřené na estetickou medicínu

Můj příběh

Lékařkou jsem od devadesátých let. Při práci v nemocnici jsem si uvědomila, že mě sice velmi baví zhodnotit stav pacienta, určit pracovní diagnosu, rozhodnout o jeho hospitalizaci či naopak naplánovat ambulantní vyšetření, ale že mi velmi chybí zpětná vazba. Vědět, jak se pacientovi daří, jaké jsou výsledky vyšetření mimo nemocnici, jak postupuje léčba. Chyběl mi následný kontakt s pacienty, kteří mi pouze prošli rukama, chyběly mi souvislosti mezi jejich potížemi a jejich stylem života, jejich prací i širší rodinný rámec. Hledala jsem možnost, jak tuto mezeru ve svém povolání zaplnit. Řešením se pro mě stalo Praktické (Všeobecné) lékařství. Měla jsem veliké štěstí, že jsem potkala paní doktorku Eiseltové a že jsem s ní mohla navázat spolupráci a ambulanci po ní postupně převzít.
Všechna pracoviště, kde jsem působila, mě obohatila jak o vědomosti, o zkušenosti, tak o poznání, že každý pacient je sice individualita, ale všichni si nakonec přejí to samé - aby bylo líp.
Akupunktuře se věnuji právě z důvodu, že klasická západní medicína nemá odpovědi na mnohé obtíže, se kterými se moji pacienti potýkají. Do své diagnostiky se snažím zakomponovat celkový pohled na člověka a jeho příznaky a ke každému svému pacientovi přistupovat individuálně.
Pacientky, které ke mně chodily na akupunkturu, mě přesvědčily, abych se začala věnovat také estetické medicíně. Výhodou většiny zákroků je, že výsledky jsou viditelné velice brzy po ošetření. Zde zpravidla následuje prodejní sdělení – za sebe vzkazuji: přijďte, těším se na Vás!

Sestřička

Paní Iveta Nováková je zkušenou sestrou s dlouholetou praxí z chirurgické kliniky VFN. Posledních zhruba patnáct let pracuje v této ambulanci. Dobře zná naše pacienty, často i jejich rodiny. Své zkušenosti z chirurgické praxe zúročuje při ošetřování drobných poranění, převazech, ranních odběrech či při asistenci u estetických zákroků.